Retningslinjer for artikler til Ledelsesavisen

Redaktionen på Ledelsesavisen vælger artikler og andet indhold af høj faglig, analytisk og sproglig kvalitet.
Derudover vælger vi indhold ud fra disse journalistiske kriterier:
 

  • Væsentlighed
  • Aktualitet
  • Identifikation 
  • Interessevækkende
  • Meningsforskellighed

Redigering af indlæg og artikler


Ledelsesavisens redaktion forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indlæg og artikler inkl. at ændre rubrik, underrubrik og mellemrubrikker. Dog gælder det at:

  • Forfattere til debatindlæg/ kommentarer får tekst til gennemsyn ved ændringer i rubrik, underrubrik eller betydelige ændringer i brødtekst. Sproglig og grammatisk korrektur foretager vi altid.
  • Kilder, som er interviewet til artikler, får citater til godkendelse. Øvrigt valg af vinkel på artikel, sprog osv., er redaktionens ansvar

Maximum længde på tekster

Indholdstype Omfang - anslag inkl. mellemrum
For alle typer tekster gælder: Rubrik / underrubrik /mellemrubrikker 50/ 180/ 40
Afsnit/ tekst mellem mellemrubrikker 800
Debatindlæg/ kommentarer 7000
Forskerartikler - præsentation af undersøgelse, redskaber m.m. 10.000
Praktikerindlæg - artikler fra ledere om deres erfaringer, oplevelser af forandringer, sager, forløb etc. 10.000
Journalistiske interview med ledere, forskere, politikere etc. 8000
Nyheder 2500
Omtale af arrangementer 1500