Hvordan motiverer vi sosu-assistenter, lærere og sygeplejersker?

Hvad er det, der især driver og motiverer medarbejderne i den offentlige sektor? De spørgsmål har over 9000 ansatte i politiet, forsvaret, folkeskolen, ældreplejen, på sygehuse etc. svaret på.

En undersøgelse af, hvad der motiverer medarbejderne på offentlige arbejdspladser, viser blandt andet, at sygeplejersker, lærere, sosu-assistener m.fl. i høj grad er drevet af at løse opgaverne, gøre noget godt for samfundet og hjælpe de mennesker, som de møder på deres arbejde. På den måde bekræfter svarene teorien om en særlig såkaldt ”public sector-motivation.” Undersøgelsen, som flere end 9000 offentligt ansatte har svaret på, blev aftalt som led i opfølgningen på Ledelseskommissionens arbejde fra 2018 og er gennemført af staten, Danske Regioner og KL i fællesskab.

Regler kan påvirke negativt

Resultaterne fra undersøgelsen kan bruges til at understøtte indsatsen for at skabe attraktive offentlige arbejdspladser, så sygehuse, universiteter, daginstitutioner, plejehjem, skoler m.fl. kan rekruttere og beholde dygtige medarbejdere. I lighed med tidligere motivationsundersøgelser fremgår det, at en del af de offentligt ansatte ikke mener, at deres løn afspejler den indsats, de lægger i arbejdet. Lærere, sygeplejersker, sosu-assistenter osv. oplever også, at regler kan have en negativ effekt på deres muligheder for at løse deres arbejdsopgaver. 

Arbejdet er meningsfuldt

Den nye motivationsundersøgelse viser derudover, at at især pædagoger og medhjælpere i dagtilbud, lærere og pædagoger i grundskolen og sosu-assistenter, sosu-hjælpere og andre ansatte i ældreplejen finder deres arbejde meningsfuldt. Blandt ansatte i forsvaret og politiet er motivationen overfor arbejdet lavere. 
Læs rapporten ”Offentligt ansattes motivation”  og det tekniske tekniske bilag til offentligt ansattes motivation her

Hør resultaterne fra motivationsundersøgelsen

Du kan høre om resultaterne fra motivationsundersøgelsen på et debatmøde tirsdag 13. september 2022 i Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse på Københavns Universitet. Her gennemgår kontorchef i Medarbejder og Kompetencestyrelsen Sisse Hjerrild Iversen og lektor på Samfundvidenskabeligt Institut, KU Mogens Jin Pedersen undersøgelsen.
Derefter vil forskere og ledere fra kommuner, regioner og stat diskutere og udveksle erfaringer og perspektiver på motivation af offentligt ansatte.

Læs mere og tilmeld dig mødet 'Motivationsundersøgelsen'