Lad robotter give en hjælpende hånd

Digitalisering i den offentlige sektor er afgørende for at imødegå manglende arbejdskraft. Borgernes behov og forventninger stiger, og økonomien er presset. Robotter kan give en hjælpende hånd.

Læge indtaster på tablet ved skærme
Foto: Adobe Stock

I klummeserien 'Ledertanker' deler tre forskellige ledere viden, erfaringer og holdninger til ledelse og fremtiden for den offentlige sektor.

Skribenterne er:

  • Nicolai Kjems, sundheds- og omsorgschef Frederiksberg Kommune

  • Pernille Blach Hansen, regionsdirektør Region Midtjylland

  • Julie Elm Vig Albertsen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

'Ledertanker' produceres sammen af Ledelsesugen og Ledelsesavisen.

Kan vi lede os ud af manglen på arbejdskraft med digitale løsninger? Ja, det kan vi. I hvert fald delvist. Mit bud er, at der er behov for flere forskellige tiltag. Der er ikke ét ’digitaliseringsquickfix’, som kan løse alting – desværre. Men gennem ledelse og især gennem ledelse af digitalisering kan vi komme et godt stykke af vejen. Skal det lykkes, er kravet til vores ledelse, at vi bruger ressourcerne klogt.

Den ledelsesmæssige retning

Som med alle andre forandringer er det i forhold til digitalisering afgørende med en fælles ledelsesmæssig forståelse af, hvad vi gerne vil opnå. Vi skal vide, hvilke indsatser det kræver.
Derfor har vi i Region Midtjylland arbejdet målrettet med at sætte retning for vores digitale transformation. Vi har i koncernledelsen besluttet, at transformationen har tre formål: Den skal gøre det nemmere at være patient, den skal gøre det nemmere at være medarbejder, og den skal være med til at bevare sundhedsvæsenets relevans. Som led i dette har vi udarbejdet et fem-årigt roadmap, der sætter rammerne og den strategiske retning for vores digitale transformation.

Borgernes rolle i digitaliseringen

Men digitaliseringen kan ikke stå alene. Den kræver ofte villighed til forandring hos ledere, medarbejdere og borgere. Et af vores fokusområder bliver at arbejde på at bruge digitaliseringen til at understøtte, at borgerne mestrer egen sygdom. Både hjemme hos sig selv og når de har taget kontakt til sundhedsvæsenet. Det kan frigøre tid fra medarbejderne, og samtidig møde borgernes forventninger. Det er vores erfaring, at borgere og patienter langt hen ad vejen gerne vil kommunikere med os digitalt i stedet for at møde fysisk ind på et hospital.

Patienter rapporterer selv

Og der skal endnu mere fart på digitaliseringen. Vi skal arbejde ud fra patienternes selvrapporterede data. Ved at se på dem kan vi for eksempel forudse, hvilke patienter der bør have hvilke tilbud. På den måde får vi både bedre mulighed for at give den rette behandling og for at undgå unødig behandling.

“Da digital selvrapportering blev indført, faldt antallet af indlagte gravide med komplikationer med 44 procent.”

Pernille Blach Hansen, regionsdirektør i Region Midtjylland

Et eksempel herpå er telemedicinske løsninger til gravide med komplikationer. I stedet for at blive langvarigt indlagt måler de gravide dagligt bl.a. deres blodtryk, puls og temperatur derhjemme og svarer på spørgsmål om deres helbred. De indlægges kun, hvis data viser, at det er nødvendigt. Dén løsning er til stor glæde for de gravide og deres familier. Da digital selvrapportering blev indført, faldt antallet af indlagte gravide med komplikationer med 44 procent, og det har selvsagt frigjort en del tid for personalet. 

Robotterne hjælper til

Digitalisering kan også løse en række rutineopgaver for både sundhedsfaglige og administrative medarbejdere. Her skal robotterne på banen, for der er rigtig megen hjælp at hente hos dem. Og ja, det kræver mod. Ledelsesmæssigt skal vi turde tage dem ind, turde investere i udviklingen af dem og evne at få vores organisationer til at dele løsningerne på tværs.


'Ledertanker' udgives i samarbejde med Ledelsesugen, som foregår hvert år i uge 44. I Ledelsesugen mødes ledere på alle niveauer, lederforeninger, forskere m.fl. både online og i virkeligheden til webinarer, debatmøder og konferencer for at debattere tendenser, nørde ny viden og dele eksempler på god ledelse.
Mere om Ledelsesugen

Digitale assistenter

I Region Midtjylland er vi godt på vej med introduktion af ny robotteknologi. Som digitale assistenter kan robotterne håndtere store dele af de manuelle processer og lette arbejdsgangene. For eksempel hjælper en robot læger i Regionshospitalet Gødstrup med at henvise hjertepatienter til videre behandling. Robotten sparer tid ved at udfylde alle standardtekster og standardklik i henvisningen. 

Mere tid og færre fejl

En anden softwarerobot overfører automatisk data fra ambulancejournalen til hospitalernes overbliksværktøj. Det betyder, at medarbejderne på hospitalerne får overblik over, hvilke ambulancer og patienter, der er på vej. De slipper for at taste oplysningerne om patienterne manuelt ind i systemet, når patienten er ankommet til hospitalet. Samtidig ved ambulanceredderne på forhånd, hvilket afsnit og hvilken stue de skal køre patienten til. Det er tidsbesparende på flere måder: Patientbehandlingen kan gå hurtigere i gang, personalet sparer tid, vi sikrer valide data og minimerer risikoen for fejl.

Frigiver 100 årsværk

Ledelsesmæssigt har vi i Region Midtjylland valgt at centralisere styring og drift af softwarerobotter og decentralisere selve udviklingen af robotter. Det betyder, at udviklingen er tæt på arbejdsprocessen, og medarbejderen har nem adgang til en lokal udvikler, hvilket eliminerer en central flaskehals, der forsinker forløbet. Udviklingen af og efterspørgslen efter robotter er større, end vi forventede, da vi startede for to år siden. Vi har således nu mere end 200 robotter i drift, der dagligt frigiver mange timers arbejde til vores medarbejdere, som kan bruges på andre vigtige opgaver. Indtil nu har robotterne frigivet tid svarende til mere end 100 årsværk.

Læring og ledelse

Digital transformation er en forandringsproces, der fordrer tid, forberedelse, mod og villighed til at lære både af det, der går godt, og af det, der udfordrer. Det kræver selvsagt meget af ledelsen.

Tid til implementering

Udfordringerne med at udvikle og implementere nye digitale løsninger kender vi. Investeringsbehovene er ofte højere end mulighederne for finansiering. I hvert fald på den korte bane. Forandringsbehovet matcher ikke altid implementeringskraften; vi skal netop implementere samtidig med, at medarbejderne for fuld kraft opretholder den daglig drift.

“Vi skal derfor altid huske at sætte tid af til udvikling af organisationen og arbejdsgangene.”

Pernille Blach Hansen, regionsdirektør i Region Midtjylland

Det evige dilemma er, at der skal være tid til at tilegne sig nyt, selvom det først bliver rigtig smart og tidsbesparende senere hen. Vi skal derfor altid huske at sætte tid af til udvikling af organisationen og arbejdsgangene. Vi kan ikke bare sætte strøm til og forvente, at det virker.

Villighed til forandring

Transformationen kræver også, at hele organisationen er positivt stemt. Borgerne skal være villige til at bruge for eksempel en skærm i stedet for at sætte sig ind i en bil. Medarbejderne skal være beredte på en ændret og forhåbentlig forbedret hverdag, hvor de skal samarbejde med og have tillid til teknologien. Lederen skal ruste sig til omfanget af og formen på den nye digitale ledelse. Det gælder både ledelsesopgaver og ledelsesudvikling i forhold til transformation og digitalisering.

Fælles prioritering

Og sidst men ikke mindst: Vi må prioritere endnu skarpere – også på tværs af sektorer. I de kommende år er der behov for endnu flere investeringer i digitalisering og et mere dedikeret, ledelsesmæssigt fokus på bestillingerne af de nye tiltag. Vi er mange organisationer, fagfolk, politikere og ledere fra flere sektorer med gode digitale ideer. Men der er kun et afgrænset antal IT- og driftsorganisationer til at udvikle og implementere dem.

“Vi skal være bevidste om det samlede træk, vi påfører hele organisationen.”

Pernille Blach Hansen, regionsdirektør i Region Midtjylland

Derfor vil jeg opfordre til, at vi alle bliver endnu skarpere i vores prioriteringer. Vi skal være bevidste om det samlede træk, vi påfører hele organisationen. Vi skal forholde os aktivt til de forventede effekter og sikre os, at de står mål med indsatsen og ressourcetrækket.
Så kan digitalisering for alvor blive en af de afgørende løsninger for fremtidens offentlige sektor.


Pernille Blach Hansen er regionsdirektør i Region Midtjylland. Hun har tidligere haft direktørposter i LEGO Group, Grundfos og Randers Kommune.
Pernille Blach Hansen har en kandidatgrad i statskundskab.
“Som leder er det vigtigt for mig at stå i spidsen for en arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til og mulighed for at yde deres bedste til gavn for borgerne,” siger Pernille Blach