Ledelsesevaluering gør dig klogere på din egen ledelse

Evaluering af ledelse kan skabe dialog mellem ledere og medarbejdere og danne grundlag for udvikling. Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er et værktøj baseret på forskning og udviklet af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse sammen med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL.

Ledelse virker gennem andre, derfor er det helt centralt, at man som leder har et billede af, hvordan andre opfatter ens ledelse. Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er et nyt værktøj, som kan hjælpe ledere til at få en større forståelse for, hvordan deres ledelse opfattes af andre og derigennem danne grundlag for udvikling.  

Ledelsesevalueringer - er det virkelig noget, vi skal bruge tid på?

Det ultrakorte svar er ”ja”.
Det lidt længere svar er, at vi skal bruge tid på at evaluere ledelsen, fordi det kan være med til at styrke den. I forskningslitteraturen arbejder vi med begrebet ”self-other agreement”. Det er et udtryk for, om man som leder oplever sin ledelse på samme måde, som fx medarbejderne oplever den. At vide hvordan andre opfatter ens ledelse er centralt for, at man kan lede effektivt, fordi det er en forudsætning for, at man kan tilpasse sin praksis. 
En del ledere ved ikke, hvordan deres måde at lede på bliver opfattet
Men forskning viser, at en del ledere faktisk ikke har en særlig præcis opfattelse af, hvordan deres ledelse opfattes af andre. Det er en udfordring, hvis de ønsker at arbejde med deres ledelsespraksis. Undersøgelser viser også, at ledere, der forstår, hvordan andre oplever deres ledelse, er mere effektive. Samtidig er det medarbejdernes opfattelse af den måde, de bliver ledet på, der gør en forskel for den service, de leverer til borgerne. 
Der er altså mange gode grunde til at interessere sig for, hvordan ens ledelse bliver opfattet. Ledelsesevaluering er en måde at gribe det an på.

Kort om den fællesoffentlige ledelsesevaluering

 • Et forskningsbaseret værktøj til at evaluere og skabe dialog om ledelse
 • Mere end bare et spørgeskema: Redskabet indeholder også procesværktøjer, som kan inspirere og støtte hele processen før, under og efter selve spørgeskemaundersøgelsen.
 • Udviklet til den danske offentlige sektor ved at sætte fokus på de temaer, der er vigtige lige nu
 • Fleksibel og mulig at tilpasse til ledelsesdagsordenen i den enkelte organisation
 • En mulighed for at skabe overblik over ledelse på nationalt niveau og styrke forskningen i ledelse

Evaluering af ledelse er ikke nyt – men dette værktøj adskiller sig

Ledelsesevaluering er ikke et nyt værktøj - hverken i den private eller offentlige sektor. Sammen med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL har vi alligevel kastet os ud i at lave et fællesoffentligt værktøj til ledelsesevaluering. Det kalder vi den fællesoffentlige ledelsesevaluering. 
Selvom det at lave ledelsesevalueringer ikke er en ny ting, adskiller den fællesoffentlige ledelsesevaluering sig alligevel fra andre ledelsesevalueringer på flere punkter. 
For det første er den fællesoffentlige ledelsesevaluering forskningsbaseret, fleksibel og afprøvet i en dansk kontekst. Kommunal direktør i Favrskov Kommune, Jan Kallestrup har været med til at afprøve den fællesoffentlige ledelsesevaluering og ser det som en stor kvalitet, at værktøjet bygger på forskning. 
”Det er vigtigt for os, at den fællesoffentlige ledelsesevaluering bygger på forskning og er grundigt afprøvet. Det har stor betydning for, hvordan ledere og medarbejdere i vores organisation går ind i evalueringen, ” siger Jan Kallestrup. 

Spørgeskemaet i den fællesoffentlige ledelsesevaluering indeholder:

To faste elementer:

 • Fælles spørgsmål
 • Baggrundsspørgsmål 

En række fleksible elementer, hvorfra I skal vælge, hvilke temaer og spørgsmål, der skal indgå i jeres evaluering: 

 • Ledelsestemaer
 • Spørgsmål om lederens kontekst
 • Spørgsmål til sideordnede ledere
 • Mulighed for at formulere og tilføje jeres egne lokale spørgsmål
 • Mulighed for at tilføje kommentarfelter

Kan tilpasses forskellige offentlige sektorer

Evalueringen kan tilpasses forskellige dele af den offentlige sektor, og den kan knyttes til den enkelte organisations strategi for at udvikle ledelsen. Muligheden for fleksibilitet er også noget af det Jan Kallestrup fremhæver som centralt for den fællesoffentlige ledelsesevaluering:
”Jeg synes, at fleksibiliteten i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er et stort plus. Hos os valgte vi en kombination af fælles spørgeemner og spørgeemner, som de enkelte sektorområder selv udpegede. Det gav et markant større ejerskab hos vores ledere, og dermed også til de målinger, som vi gennemførte.”   
For det tredje gør evalueringen det muligt at inddrage både medarbejdere, lederen selv, lederens nærmeste leder og sideordnede ledere. Og evalueringen fokuserer også på lederes rammevilkår for at sikre, at lederen faktisk kan tale om sine vilkår for at bedrive ledelse, når de følger op på evalueringen. Vi har ikke kunne finde andre ledelsesevalueringer, der inddrager dette perspektiv.

"Det er ikke en facitliste, men et rigtigt godt udgangspunkt for dialog og refleksion"

Jan Kallestrup, kommunaldirektør i Favrskov Kommune

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er mere end en måling

At gå fra evaluering af ledelse til udvikling af ledelse er ikke let. Det er et langt sejt træk, som kræver både tid, forståelse, feedback, prioritering og vedholdenhed. Derfor har vi i udviklingen af den fællesoffentlige ledelsesevaluering haft fokus på at lave understøttende materialer til lederne, når de skal arbejde med resultaterne fra ledelsesevalueringen. 
Jan Kallestrup siger om deres brug af den fællesoffentlige ledelsesevaluering:
”Hos os giver ledelsesevalueringen lederne inspiration til, hvordan de kan arbejde med deres ledelse. Det er ikke en facitliste, men et rigtig godt udgangspunkt for dialog og refleksion, og det er helt okay, hvis der er ting, man som leder vælger ikke at arbejde med.”

Fra måling til udvikling

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering kommer med et bud på, hvordan ledelsesmålinger kan føre til ledelsesudvikling. Den indeholder en plan, som giver svar på, hvem lederen skal tale med om resultaterne af evalueringen, og hvordan lederen bør samle op på den. 
Tonny Olsen, som er chef for Borgerservice, IT og Digitalisering i Norddjurs Kommune, og har afprøvet dele af den fællesoffentlige ledelsesevaluering har været rigtig glad for den klare proces og de tydelige forventninger til de evaluerede ledere.
”Det har været en god oplevelse, fordi der har været et rigtig godt procesforløb, hvor vi er blevet holdt i hånden. Det har været godt, og jeg har oplevet det trygt. Især når man skal lære noget nyt, som det her jo er, så er det lidt som at bage et franskbrød. Man har brug for en opskrift - eller i dette tilfælde en guide til, hvordan man skal gribe det an,” siger Tonny Olsen.


Et værktøj for hele organisationen

En ledelsesevaluering kan også for organisationerne være en anledning til at tale om ledelse. 
”Helt overordnet giver ledelsesevalueringen os en række resultater, som bidrager til, at vi kan vurdere den enkelte leders og den samlede ledergruppes ledelsesadfærd. Men jeg oplever egentligt, at det vigtigste for organisationen er, at evalueringen minder os om, at det er sundt løbende at drøfte vores ledelsesadfærd og udviklingen heraf,” siger Jens Holmboe, som er vejdirektør ved Vejdirektoratet og har været med til at afprøve den fællesoffentlige ledelsesevaluering.
Den fællesoffentlige ledelsesevaluering støtter også de offentlige organisationers forberedelse af ledelsesevalueringen samt giver inspiration til, hvordan man som organisation – også på et strategisk plan – kan bruge resultaterne som et afsæt til at skabe bedre ledelse. 

Webinarer om den fællesoffentlige ledelsesevaluering i ledelsesugen:

 • Sammenhæng i ledelseskæden, mandag 1. november kl. 8.30-9.00
 • Ledelsesmæssigt nærvær, tirsdag 2. november kl. 8.30-9.00
 • Visionsledelse, onsdag 3. november kl. 8.30-9.00
 • Faglig ledelse, torsdag 4. november kl. 8.30-9.00
 • Tværgående ledelse fredag 5. november kl. 8.30-9.00

Find webinarerne her
Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse står for webinarer om den fællesoffentlige ledelsesevaluering

Konferencer om ledelsesevaluering

Ledelsesevaluering - en vej til bedre ledelse?
Debat og præsentation af den fællesoffentlige ledelsesevaluering
Forum på København Universitet, fredag 5. november 2021 kl. 14-16.
Læs mere og tilmeld dig

Sådan planlægger du en ledelsesevaluering
Webinar med vejledning om, hvordan du planlægger en ledelsesevaluering
Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse, onsdag 24. november 2021 k. 9-10. Læs mere og tilmeld dig

Caroline Howard Grøn er ph.d. og lektor på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

Ellen Wanned Hall er AC-medarbejder på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet